ಐ-ಟಿ ಪರದಾಟ

ಏನ್ರೀ ಜೀವನವಿದು ಸಾಕುಸಾಕಾಗಿದೆ,
ಐಟಿ ಬದುಕು ಬೇಡಾಗಿದೆ..

ಹಗಲ್ಯಾವ್ದು ಇರುಳ್ಯಾವ್ದು ಕಾಣುವುದು ಒಗಟಂತೆ,
ದಿನಕೊಂದು ಶಿಫ್ಟು, ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಲೇಟಂತೆ..
ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿದ್ದೆಯ ತ್ಯಾಗ,
ಕೂತಲ್ಲೆ ಕೂತು ಮೈ ಮನಸೆಲ್ಲಾ ರೋಗ..

ಕನಸಲೂ ಬರುವನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗುಮ್ಮನಂತೆ,
ಪೀಡಿಸುವನು ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟು, ತೆರೆದೆಯಾ ಟಿಕೇಟು ಎಂಬಂತೆ..
ಕೊಲಬೇಕೆನಿಸಿದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲೇಬೇಕು,
ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬರದು ಹೈಕು..

ಸಾವಿರಾರು ಕನಸುಗಳ ಅಡಗಿಟ್ಟು ಮನದಿ,
ಕುಳಿತೆವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರು..
ನಿನ್ನೆ ಬಂದ ಸಂಬಳ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಭರದಿ
ಕಟ್ಟುವೆನು EMI ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು..

ಏನ್ರೀ ಜೀವನವಿದು ಸಾಕುಸಾಕಾಗಿದೆ,
ಐಟಿ ಬದುಕು ಬೇಡಾಗಿದೆ..

Advertisements